Đăng nhập

Tin tức

PHÒNG GD&ĐT CÁC HUYỆN NẾU CÓ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ PMIS SANG PHẦN MỀM CBCCVC, VUI LÒNG TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU PMIS CỦA HUYỆN VÀ GỬI CHO TỔ QUẢN TRỊ QUA ĐỊA CHỈ EMAIL thanhnt6@danang.gov.vn.

Lưu ý: Tổ quản trị chỉ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giáo dục của toàn huyện một lần chứ không thực hiện riêng cho từng trường.

(Tài liệu hướng dẫn sao lưu dữ liệu PMIS tải tại đây)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • Quản lý tổ chức
 • Quản lý hồ sơ CBCCVC
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình bảo hiểm
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Báo cáo thống kê

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Hướng dẫn quản lý thông tin hồ sơ CBCCVC

2. Hướng dẫn Nghiệp vụ quản lý hồ sơ CBCCVC (điều động, nâng lương, nghỉ hưu...)

3. Hướng dẫn Tra cứu - Tìm kiếm

4. Hướng dẫn Báo cáo - Thống kê

5. Hướng dẫn Đăng ký các lớp đào tạo

 

MẪU PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN CBCCVC. 

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:
-
ĐT: 0236.3888.355 (gặp anh Trọng Thành)   - Email: thanhtt4@danang.gov.vn 

Khi gửi email: vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, đơn vị, tỉnh/TP, số điện thoại và ghi rõ yêu cầu để được hỗ trợ.

Để hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Team viewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.